Keyakinan Umat Buddha
Oleh
Buddha
Pengarang
Dr. Sri Dhammananda
visibility Dilihat
45
file_download Download
0
Keyakinan umat Buddha yang mencakup seluruh aspek ajaran Buddha dan kesalahpahaman mengenai takhayul dan salah penafsiran yang dikaitkan dengan ajaran Buddha